Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ασφάλεια που προσφέρει ο κ. Ραυτόπουλος στις επεμβάσεις παχυσαρκίας είναι ανώτερη και από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Ο επόμενος πίνακας συγκρίνει τα αποτελέσματα του κ. Ραυτόπουλου με μία πολύ σημαντική επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ένα πολύ έγκριτο επιστημονικό περιοδικό των ΗΠΑ.
 
Πινάκας 1: Σύγκριση αποτελεσμάτων των 30 πρώτων ημερών του κ. Ραυτόπουλου με την μελέτη LABS (Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery)
 
 


Κ. Ραυτόπουλος

N=1,226

Μελέτη LABS1

N=2,975

Μέση ηλικία (χρόνια) 

43.1

43.6

Mέσος Δείκτης Μάζας (Kg/m2)

46.2

46.9

Ποσοστό Ανδρών

18.5%

17.9%

Θνησιμότητα από χειρουργικά αίτια εντός 30 ημερών από την αρχική επέμβαση

0%

0.2%

Ποσοστό Θρομβώσεων Άκρων & Πνευμονικών Εμβολών

0.21%

0.4%

Ποσοστό αδυναμίας εξιτηρίου εντός 30 ημερών από την αρχική επέμβαση

0%

0.4%

Ποσοστό ανάγκης επανεπέμβασης εντός 30 ημερών από την αρχική επέμβαση

0.76%

5.4%


Η μελέτη LABS είναι η πιο σημαντική έρευνα που έχει διεξαχθεί διεθνώς στον τομέα της χειρουργικής παχυσαρκίας. Επιχορηγήθηκε από το USA National Institutes of Health και διεξάχθηκε σε μεγάλα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπως το Cornell University της Νέας Υόρκης, το Columbia University της Νέας Υόρκης, το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Ραυτόπουλος, University of Oregon Health Sciences και University of Washington. H μελέτη δημοσιεύθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά επιστημονικά περιοδικά: New England Journal of Medicine 2009;361(5):445-454. Όπως βλέπετε τα αποτελέσματα του κ. Ραυτόπουλου είναι καλύτερα από της συγκεκριμένης δημοσίευσης.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 30 πρώτων ημερών του κ. Ραυτόπουλου ανά επέμβαση. Όπως θα δείτε η ασφάλεια που σας προσφέρεται είναι μοναδική και η πιθανότητα μετεγχειρητικών προβλημάτων είναι λιγότερο από 1 στα 100!
 
Πίνακας 2. Σύγκριση ασφάλειας 30 πρώτων ημερών κάθε επέμβασης σύμφωνα με τα αποτελέσματα  του κ. Ραυτόπουλου
 
Είδος επέμβασης
Διαφυγή (leak)
Αιμορραγία
Απόφραξη
Εμβολές
Γαστρικό μπάι-πας
0
0.76%
0.95%
0.38%
Γαστρικό μανίκι
0
0
0
0
Γαστρικός δακτύλιος
0
0
0
0
Επανεπεμβάσεις
0
1.66%
0
0
Ημερολογιακό έτος 2013
0
0.78%
0
0

 

Δείτε τα αποτελέσματα του κ. Ραυτόπουλου σχετικά με την Ασφάλεια των επεμβάσεων, τον Χρόνο Νοσηλείας των ασθενών, την Απώλεια Βάρους καθώς και την Βελτίωση των συνοδών παθήσεων.

6948681107