Έρευνα

Έρευνα

Παράλληλα με το εκτεταμένο κλινικό του έργο, ο Κύριος Ραυτόπουλος έχει μία εικοσαετή πορεία στην επιστημονική έρευνα που ξεκινάει από το 1994. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην χειρουργική παχυσαρκίας, στον καρκίνο του παχέος εντέρου, λαπαροσκοπική εκτομή του παχέος εντέρου, λαπαροσκοπική θεραπεία της διαφραγματοκήλης, κοιλιοκήλης, βουβωνοκήλης και γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης καθώς επίσης και στην πλαστική επανορθωτική χειρουργική. Η επιστημονική βαρύτητα του επιστημονικού έργου του Κυρίου Ραυτόπουλου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι δημοσιεύσεις του έχουν αναφερθεί από άλλους διεθνείς ερευνητές παγκοσμίως σχεδόν 800 φορές.

Αν επιθυμείτε να διαβάσετε περισσότερο για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του Κυρίου Ραυτόπουλου ακολουθήστε τις παρακάτω διασυνδέσεις στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη PubMed, που αποτελεί την μεγαλύτερη στον κόσμο:

6948681107